top of page

COMPROMÍS AMBIENTAL

Compromesos amb la campanya Catalunya Lliure de Bosses.

lliure-de-bosses.jpg

Fira Natura és també pionera en l’aplicació d’uns rigorosos compromisos ambientals, reflectint-ho en el muntatge i la gestió de tota la fira. Ja sigui utilitzant estands de fusta certificada per bio-construcció, coberteria reutilitzable a l’ecobar i al biorestaurant, la recollida selectiva dels residus, etc. com no s’utilitzant bosses ni gots de plàstic.

Fira Natura es declara lliure de bosses, esdevenint la primera fira adherida a la campanya de Catalunya Lliure de Bosses.

bottom of page